Yhteisaloite marraskuu 2021 eteni jokaisessa kunnassa

Yhteisaloite yömajasta nopealla aikataululla ja turvakodin perustamisesta on luettu Humpilassa 10.11. Pekka Niinikosken, Ypäjällä 11.11. Markku Heikkilän, Forssassa 15.11. Otto Eriksson ja Jokioisilla 18.11. Rami Lehtinen toimesta. Aloitteen allekirjoittajina on Forssan seudun Perussuomalaiset valtuustoryhmät, sekä joissakin kunnissa myös muista ryhmistä valtuutettuja.

Forssan seudun Perussuomalaiset ry on esittänyt huolensa joka kuntaan, ettei välillisesti ja suoraan asunnottomia voida millään tavalla tilastoida nykymuotoisessa palvelussa. Tarkkaa tilastointia kun ei ole, ei kohdennettua resursointia myöskään ole. Tämä tieto on saatu suoraan kentältä ja pyritty vahvistamaan eri tietokannoista. Tietokannoissa on ara.fi 2020 selvityksessä Forssa on ainoa, joka mainitaan ja siinä mainitaan lukuna 24 henkilöä suoraan asunnottomaksi. Muiden seutukunnan lukuja ei ole ja välillisesti asunnottomista ei ole tietoa.

Tietyn tyyppisissä tilanteissa avun tarpeessa oleva henkilö voidaan sijoittaa osastolle ja päihteettömyyteen sitoutuvalle on mahdollisuus päästä Kaarnakotiin, jos siellä on tilaa. Kaikki ei valitettavasti tähän pysty sitoutumaan, vaan tarvitsisivat toisenlaista hoitoa asumisen tukemisen lisäksi. A-Klinkka ja psykiatrian puoli toimivat erillisinä yksikköinä Forssan seudulla, josta syntyy omat hyvä ja huonot puolet asiakkaan hoidon ja tuen tarpeen kannalta.

Mutta oikeus turvaan on jokaisella, siitä ei päästä yli. Tämä perusoikeus on kirjattu Suomen perustuslakiin (731/1999) 7 §:ään ja 22 §:ssä säädetään, että julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perustuslaki, joka ihmisoikeuksien suhteen nojaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklaan: unionin arvot – ”Ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina”. Tähän perustuu yömaja, mutta myös turvakodin perustamisen aloite.

Turvakodin suhteen Forssan seudun Perussuomalaiset ry aloitteessaan esittää, että turvakodin perustamista, ja vähintään ns.kriisipaikkaa tai kriisijärjestelyjen muodostattamista kuntayhteistyöllä. Tämä mahdollistaisi myös Hämeenlinnan turvakodin kanssa yhteistyössä etäpisteen perustamisen seutukunnalle.

Turvakodin perustaminen on THL:n alaista toimintaa ja se vaatii tietyn asukaspohjan. Forssa tai seutukunnat yksin ei riitä, mutta seutukuntana riittäisi ja vaikka hankerahoitusta ei ilmeisesti ensi vuodella olla avaamassa, asia ei katoa mihinkään. Päinvastoin.

Aloitteen kirjoittaja Pirita I.Hipp-Koskenoja /Forssan Forssan Perussuomalaiset ry:n hallitus / Forssan, Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan Perussuomalaiset valtuustoryhmät

Kirjoitettu 19.11.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa