Humppila – Yömajan ja kuntayhteistyönä perustettava turvakodin perustaminen

Humppilan Khall 337 § 29.11.2021 Valtuustoaloite yömajan ja turvakodin perustamisesta eteni elämänlaatulautakunnalle valmisteltavaksi.

KValt 84 § 10.11.2021 Pekka Niinikoski teki valtuustoaloitteen yömajan perustamisesta
kuntayhteistyönä sekä t rva kodin perustamisesta
seutukunnallemme. Aloite on liitteenä 33.

“Valtuustoaloite
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut

Sosiaali- ja terveysministeriö on Marinin hallituksen tavoitteiden mukaisesti 2020 ja 2021 kutsunut hankerahoituksen piiriin kuntia, joissa on eniten asunnottomia. Yhteistyöohjelman tavoite on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Forssan
seudulta dataa ei ole, miten moni on suorrum tai välillisesti asunnoton, kuin myöskääntyökaluja, joilla kyseisiä tietoja kerättäisiin. Hankkeita asian ympärillä ei alueellamme
ole.
Esitämme yömajan perustamista kuntayhteistvönä ja nopealla aikataululla. Yömaja tarjoaisi turvaa, mutta myös keräisi ilman henkilötietoja tietoja asunnottomien miiärästä.
Yömajassa voidaan myös tarjota matalalla kynnyksellä palveluohjausta tms. Aloitteen tueksi nostamme lain asumisolojen kehitttimisestä (91911985) 1 §:n sanamuodon, joka kuuluu seuraavanlaisesti:” Asunto-olojen kehittämisen tavoitteena on turvata jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen”. Lisäksi korostamme saman lain pykälä 5, jossa säädetään, että kunnan on huolehdittava toimenpiteistä, joilla erityisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisoloja
parannetaan ja mikäli he itse omatoimisesti eivät kykene asuntoa hankkimaan, kunnan on velvollisuus järjestää kohtuulliset asumisolot. Muistutamme myös kuntalain (410/2015) 8§:n järjestämisvastuunvelvoitteista, joiden mukaan kunta voi itse järjestää tai sopia järjestämisvastuun toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.

Lisäksi esitämme turvakodin perustamista seutukunnallemme koska lähin on Hämeenlinnassa. Rehellinen kysymys arvoisat valtuutetut, onko järjestely matalan kynnyksen järjestely?

Kotiväkivallan kohdalla ensimmäisenä mieleen tulee ehkä aikuisten ongelmat ja riidat, mutta on myöskin nuoria, jotka joutuvat puntaroimaan kodin tilanteiden johdosta, onko
turvallista jäädä tai mennä kotiin? Näihin tilanteisiin voi liittyä päihteet, väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen
pelko tai kaikki yhtii aikaa. Pääseekö hän Hämeenlinnaan?

Onko meillä vastaavasti turvallista paikkaa ihmiselle, joka jostakin syystä on kunnan alueella yöllä ja vailla rahaa? Näitä tilanteita on, valitettavasti.

Jokaisella on oikeus turvaan. Turvakodissa voidaan antaa palveluohjausta aikuisille, sekä ohjata nuori ankkuritiimin asiakkaaksi, joka on moniammatillinen ja on myöskin palkittu
tapa lisätä kaikille turvallisuutta.

Kiitos.
Humppilan perussuomalaisten valtuustoryhmän psta

Pekka Niinikoski

Tuomo Haaksi

Mika Paavilainen

Jukka Lintukangas

Esa Takala

Marcia Partanen

Ari Valta”

 

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa