Katujen nimikylttit

KV 12.04.2021 § 44

Varavaltuutettu Aila Lahtinen teki kokouksessa suullisesti katujen nimikylttejä koskeneen aloitteen.

 

Kyseessä ei ollut valtuustoaloite, joka tulisi hallintosäännön määräysten mukaan tehdä kirjallisesti.

 

“Kadun nimet pitäisi tarkastaa. Nyt puuttuu monesta kadusta nimi ja kun tulee joltain pienemmältä kadulta isommalle kadulle, niin ei ole tietoa siitä millä kadulla on ja missä liikutaan. Nyt pitäisi seurata niitä miten kadut on merkitty. Esimerkiksi K-Citymarketin kohdalta lähtee katu alas joelle päin ja kääntyy sieltä. Siellä ei ole minkäänlaista nimeä. Kartassa kyllä löytyy, mutta ei löydy siellä paikan päällä.”

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

KH 19.04.2021 § 127

Valmistelija Kaupunginsihteeri

Katujen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito kuuluvat hallinto-säännön mukaan yhdyskuntalautakunnan ja sen alaisen toimialan tehtäviin. Katujen nimikylttejä koskeva Lahtisen aloite on luonteel-taan lähinnä kuntalaisaloite. Se kuuluu yhdyskuntalautakunnan ja sen alaisen toimialan tehtäviin ja käsittelyyn. Aloite tarkoituksen-mukaista siirtää yhdyskuntalautakunnalle käsiteltäväksi. Asiassa tehtävä päätös ehdotetaan pyydettävän toimittamaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus siirtää varavaltuutettu Aila Lahtisen aloitteessa tarkoitetun asian yhdyskuntalautakunnalle käsiteltäväksi ja ilmoittaa asiasta Aila Lahtiselle sekä pyytää yhdyskuntalautakuntaa toimittamaan asiassa tehtävän päätöksen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa